HAKKINDA

Kanada Türk Eğİtİm ve Kültür Vakfı

Kanada Türk Eğitim ve Kültür Vakfı; Kanada’nın Richmond BC şehrinde, 2017 yılında kar amacı gütmeyen vakıf olarak kurulmuştur.

Kanada Türk Eğitim ve Kültür Vakfı’nın amacı bir yandan Kanada’da yaşayan ve özellikle Metro Vancouver’da yaşayan Türkleri kültürel ve sosyal etkinlikler çerçevesinde bir araya getirmek, diğer yandan da Türkiye’nin kültürel zenginliklerini Kanada’ya tanıtmaktır. Başka bir deyişle vakfımızın amacı Kanada ve Türkiye halkları arasında eğitim, kültür ve ilgi köprüleri kurmak dolayısıyla toplumumuzun Kanada’da olumlu bir şekilde temsil edilmesini sağlamaktır. Bu açıdan vakfımız yıl boyunca çok çeşitli aktiviteler düzenlemektedir.

Vakfımızın varlığı yanlızca gönüllülük temeline dayanmaktadır. Bu noktada gerek etkinliklerimizin organizasyonlarında rol alarak, gerekse bu etkinliklere katılarak vakfımıza destek vermenizden mutluluk duyarız.

vakfimizin

HİZMETLERİ​

Etkinlikler

Türk kültür, tarih ve adetlerimizi sosyal etkinlikler düzenleyerek Türkleri biraraya getirmek ve Türkiye'yi tanıtmak,

Kültür Merkezi

Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri Kanada'da yaşayanlara sunmak

Eğitim

T.C Diyanet İşleri tarafından çocuklara, gençlere ve yetiskinlere vakfımızın çatısı altında eğitim vermek üzere hoca görevlendirmiştir.

Çeşitlilik

Kanada ve Türk toplumları arasındaki olumlu ilişkileri geliştirmek için halkın yararına olacak Anadolu kültürüyle ilgili sempozyumlar ve kültür ektinlikleriyle barış, zenginlik ve yaşam dolu köprüler kurmak.

KURUL ÜYELERİ

2020

BAŞKAN
Yusuf Yalçın
İDARE HEYETİ
Bayram Bulut
Fatih Yapman
Suphi Tekbulut
Ufuk Görmez
KURUCU ÜYELER
Fatih Emir
Fikret İlbay
Halit Işık
Kemal Yeni
Levent Koca
Mushsin Mermer
Namık Şen
Osman Kaymaz
Recep Durdu
Şenol Yılmaz
Ufuk Arı
Yaşar Beket
Yusuf Kılıç
Scroll to Top